Όροι χρήσης

1.Χρήση
H χρήση του onlinepet.gr γίνεται από τον οποιοδήποτε χρήστη με αποκλειστική δική του ευθύνη. Παρά την προσπάθειά μας τα δεδομένα (φωτογραφίες, χαρακτηριστικά, σύσταση προϊόντων) να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν παρέχεται σε καμιά περίπτωση δέσμευση ή εγγύηση για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου, μιας και όλα τα παραπάνω προέρχονται από τους προμηθευτές μας. Καμία δέσμευση δεν δίνεται και για την χρονική πραγματικότητα των περιεχομένων.
Η έλλειψη ευθύνης εκ μέρους της σελίδας εκτείνεται και περιλαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική ζημία ή κόστος προκληθεί στον χρήστη από μηνύματα και απόψεις τρίτων, χρήση υπηρεσιών τρίτων εταιριών, πρόσβαση σε υπηρεσίες των οποίων αποκτήσατε από σύνδεσμο (link) στο onlinepet.gr. Η ίδια έλλειψη ευθύνης εκτείνεται και σε οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά προκλήθηκε σχετικά με πληροφορίες ή υπηρεσίες από το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο onlinepet.gr ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού αλλά και από λόγους ανωτέρας βίας όπως ενδεικτικώς αναφέρονται: διακοπή δικτύων τηλεπικοινωνιών-ηλεκτροδότησης, διαδικτυακών εισβολέων (hackers), πολεμικών και κοινωνικών αναταραχών κ.λ.π.
2. Αγορές
Στη στήλη με τις κατηγορίες προϊόντων επιλέγετε την κατηγορία που επιθυμείτε. Κάνετε κλικ επάνω στο προϊόν εάν θέλετε παραπάνω πληροφορίες γι' αυτό, διαφορετικά πατήστε το κουμπί "Στο καλάθι" που βρίσκεται κάτω από κάθε προϊόν και αυτό μπαίνει αυτόματα στο καλάθι με τις επιλογές σας. Το αφαιρείτε αντίστοιχα με το κουμπί "Διαγραφή". Το ότι έχετε τοποθετήσει το προϊόν της αρεσκείας σας στο καλάθι δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η αγορά του. Θα πρέπει να ακολουθήσετε μια μικρή διαδικασία μέχρι το προϊόν να γίνει δικό σας. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να δείτε, τι έχετε επιλέξει και πόσο κοστίζει το καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί. Η τελική αποστολή της παραγγελίας σας θα γίνει μόνο και εφόσον πατήσετε το κουμπί "Επιβεβαίωση παραγγελίας" στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας παραγγελίας. Αν παρά την αναζήτηση σας δεν έχετε καταφέρει να βρείτε το προϊόν που θέλετε τότε μπορείτε να το παραγγείλετε είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@onlinepet.gr , είτε στα τηλέφωνα 211-4094958, 6937-366023. Τα ίδια τηλέφωνα μπορείτε να χρησιμοποιείτε και για οποιαδήποτε ερωτήσεις έχετε.
3. Εγγυήσεις
Τα πωλούμενα καλύπτονται από την εγγύηση που ορίζει ο κατασκευαστής. Το onlinepet.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για ελλείψεις ή ελαττώματα των πωλούμενων που προκλήθηκαν από κακή χρήση ή διαφορετική από αυτή για την οποία το προϊόν προορίζεται. Ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει το προϊόν για ελαττώματα και ελλείψεις κατά την στιγμή της παραλαβής στον τόπο που έχει οριστεί κατά την παραγγελία. Σε περιπτώσεις παραδόσεων σε πρακτορείο ο έλεγχος πρέπει να γίνει κατά την στιγμή της παράδοσης σε πρακτορείο. Εάν δεν δηλωθεί ελάττωμα ή έλλειψη, η παραλαβή θεωρείτε ανεπιφύλακτη και ο πωλητής καμία σχετική ευθύνη δεν φέρει.
4. Ακύρωση παραγγελίας
Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε ολικά ή μερικά μια παραγγελία για κάποιο προϊόν, όπως αξεσουάρ, συμπληρώματα,  βιβλία κτλ., αυτό είναι δυνατόν να γίνει μέχρι την στιγμή που θα σας ειδοποιήσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Εάν η παραγγελία σας έχει σταλεί θα πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν άθικτο και με έξοδα αποστολής που επιβαρύνουν τον αγοραστή.
5. Τιμές των πωλούμενων ειδών και προϊόντων
Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους περιλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%). Οι τιμές αυτές αφορούν τα είδη τα οποία παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες μας. Το onlinepet.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

6. Προσφορές & Κουπόνια

Οι προσφορές που ενίοτε υπάρχουν στα προϊόντα μας ΔΕΝ συνδυάζονται με κουπόνια ή άλλες ειδικές προσφορές για συλλόγους κ.α. εκτός και αν αυτό δηλώνεται από εμάς εγγράφως. Στις περιπτώσεις που οποιοσδήποτε αγοραστής συνδυάσει με δική του πρωτοβουλία 2 προσφορές ή προσφορά και κουπόνι, η παραγγελία του θα ακυρώνεται αυτόματα και θα ειδοποιείται για την επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχει καταβάλει.

7 . Τροποποίηση των όρων του παρόντος
Το onlinepet.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οι ιδιοκτήτες του αναλαμβάνουν δε την υποχρέωση να ενημερώνουν το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.
8 Ισχύον Δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του onlinepet.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως.